av Anki Roth i samarbete med Catharina Jacobsson, Emilie Sandqvist och Olivia Nicolin

Coaching driver din utveckling, både som person och professionellt. Coaching lyfter fram dina kunskaper och färdigheter och du blir klar över vad du vill och kan göra härnäst. Digital chefscoaching är sannolikt den bästa presenten du kan ge till dig själv som ledare eller beslutsfattare inom ditt företag just nu. Effekten på organisationen låter inte vänta på sig. Det har vi flertalet kvitton på från andra företagare…

Efter en session känner jag mig alltid lite nöjd, upprymd, taggat och motiverad. Man får med sig redskap och verktyg. Man blir inspirerat till att fortsätta fram.

Sudo Sulejmanovic, Affärsområdeschef GLC Flytt

Vidare nämner 45% av företagen att de tror att processen som startat genom coachningen påverkat omsättningssiffrorna och lönsamheten. Någon uppskattade omsättningsökningen till ”30-40% till följd av beslut som fattats under och efter coachningstillfället”. Samma person betonade hur detta också påverkat andra företag på orten. Någon har tagit in en delägare och några har tagit kontakt med investerare för att utveckla företaget som följd av coachingen.”

Lena Johansson, Utredarens rapport – Lokala företagsarenor – Affärscoachlänken Norra Bohuslän länk till artikeln

Vi har jobbat digitalt länge och upplever en tydlig skjuts av pandemin. Fördelarna är många. Det blir till exempel lättare att hitta tid för coaching när restiden är exkluderad. Ett coachtillfälle är ofta en timme långt för det har visat sig enkelt och görbart att hitta ett sådant utrymme i kalendern. Digitala mötesplatser har blivit vardag och allt fler är medvetna om hur mötena kan göras fokuserade och värdeskapande. En variant är telefoncoaching och då kan en promenad i samband med coachingen vara en god idé. Att vara i rörelse frigör tanken, vi får lättare att lyfta blicken och vi blir mer kreativa. Självklart kan vi växla mellan telefon och att mötas online.

I chefscoaching, som i all coaching, får du utrymme att reflektera och lära med målet i fokus. Det kan vara specifika frågeställningar, det kan vara något du vill utveckla eller förstärka. Det är hela tiden du som väljer samtalsämne och samtalsinriktning. För chefer och ledare kan coachen bli den enda man kan prata helt öppet med, vilket ger möjlighet att se helheten och att få perspektiv. En extern coach ökar flexibiliteten ytterligare, då strikt konfidentialitet om samtalets innehåll råder. Det skapas en psykologisk trygghet när vi får vara fria i tanken och i orden, du kan lita på att allt som sägs i coachingen stannar där.

”Den största insikten var att jag måste frigöra mig, inte vara med och peta i allt, utan låta medarbetarna ta mer ansvar. Byta fokus och inte vara spindeln i nätet utan ha ett helikopterseende. Jag har satt min plan nu, både den privata och den för jobbet. Jag vill vara en förebild och då måste man leva efter det. Istället för att fortsätta sväva på målet om när, så satte jag ett datum i maj.”

VD & Entreprenör ur ”Rapport Affärscoach – test” länk inlägg

Det är skönt att som klient få utgå från sig själv och de egna sammanhangen och erfarenheterna. Chefscoaching hjälper dig att bli tydlig och då faller det på plats. Det framåtriktade förhållningssättet gör att stegen framåt blir synliga, känns naturliga och inom ramen för din kontroll. Målet är att svaren ska komma från dig själv, helt enkelt för att de svaren kommer att fungera bäst för dig och din verksamhet. Det skiljer sig från råd då sådana ofta är grundade i avsändarens sammanhang och därmed mer lämpade där. Råd kan inspirera men sällan kopieras rakt av. I översättningen från den ena kontexten till den andra kan guldkorn gå förlorade. Detta gör coaching överlägset rådgivning och extra lämpligt just gällande ledarskap.

Jag upplever att många andra leverantörer kommer in med en färdig modell som de vill gå igenom, det blir begränsande. Det blir deras take och engagemanget följer inte med till mig. Jag upplever att de lägger sina värderingar i knät på mig och vill ge sina råd. Då landar det inte längst ner i magen hos mig. Jag har aldrig sett ett sånt engagemang som kom efter det att vi anlitade coacher från Sumo!

VD, Richard Denlin, Gustaf Fagerberg AB

”Jag har haft en mentor förut men han berättade bara om hur han själv byggt sin verksamhet. Du lyssnade på mig för att sen kunna ställa bra frågor som jag aldrig ställt mig själv som fick mig att fundera. Jag behövde verkligen någon som kan hjälpa mig att fokusera, strukturera och planera. Det är också skönt att få stöd och inse att man faktiskt kan få det som man vill ha det och våga tro på det.”

VD & Entreprenör ur ”Rapport Affärscoach – test” lläs mer här

De bästa råden kommer från dig själv! Digital chefscoaching syftar till att effektivt hitta lösningar som du kan genomföra med omedelbar verkan. Det innebär att du som chef eller ledare har tillgång till en professionell coach online. Och det betyder hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Alltså, när du kan och vill ha stöd så finns din coach där.

Vi på Sumo Business Development AB har många coacher med egen senior ledarerfarenhet. Vi är coacher och verksamhetskonsulter som stöttar ledare, bolag och organisationer i deras utveckling. Vårt breda team av seniora och kompetenta konsulter över hela Sverige skapar trygghet för dig som kund i vår leverans. Vi utgår från att du är experten på ditt liv och din verksamhet, uppnå din fulla potential med oss.

experience coaching

Just nu erbjuder vi 30 minuters fri prova-på av digital chefscoaching. För att ta del av erbjudandet skickar du ett e-post meddelande till contact@sumoteam.com. Vi matchar dig med en coach som möter dina behov och utmaningar. Läs mer om våra tjänster här och om våra priser här.

Som medlemmar i International Coaching Federation följer våra coacher branschorganisationens etiska riktlinjer och kärnkompetenser.