”Hur gör vi nu?”
Workshops för att komma igång!

Kraftfull strategisk plan

En heldag som ni lämnar med tryggheten i att ha en genomtänkt tydlig målbild och plan framåt. Enkelt, tydligt och engagerat är ni redo inför nya utmaningar. Ni vet vad ni vill uppnå och hur ni ska fokusera i närtid. Vår framgångsrika och etablerade metodik skapar samsyn och ägandeskap i gruppen. Vi utgår från er verklighet, era styrkor, erfarenheter och utmaningar. Ni är experterna och vi leder er process i att hitta exakt rätt steg för er. Just därför blir resultaten så självklart logiska.

Med genomförandet i fokus

En halvdag som leder till enighet, samsyn och gemenskap hos deltagarna. På ett inspirerande sätt skapas drivkraft och motivation för att enat möta framtidens utmaningar. Alla delar en tydlig bild av det här gör vi nu! Vi utgår från er övergripande målbild, strategi och värdegrund. Fokus kommer att ligga på hur ni konkret i handling gör för att tillsammans nå era mål. Varje deltagare kommer att förstå hur de bidrar till helheten dels genom arbete i grupp och dels individuellt fokusarbete.

Inspiration och verktyg

Två timmar där vi varvar inspiration med lättare uppgifter både i grupp och individuellt. Här skapar vi samsyn och engagemang och går från hur gör vi nu till så här gör vi nu! Fokus är både delaktighet och ett tydligt ansvar för genomförandet. Ni lämnar workshoppen med en vilja att skapa struktur och strategier. En lust att vilja arbeta vidare med de nycklar ni nu har med er.

Låter det spännande och viktigt?

Kontakta oss bums, så hör vi av oss för mer information och bokning. Om du vill ha mer ”kött på benen” redan nu kan du läsa mer om våra kraftfulla workshops nedan.

E-post

contact@sumoteam.com

Ring

031-778 70 12

”Hur gör vi nu?”- workshops är lättillgänga och kraftfulla och används med fördel för att skapa nytt driv och fokus. Ni kommer att gå från ”Hur gör vi nu?” till ”Så här gör vi nu!”. 

Ni väljer mellan tre olika workshops på två timmar, halvdag eller heldag. Ni bestämmer om målgruppen är ledningsgruppen, avdelningen, teamet eller kanske hela företaget. Eller varför inte en kombination? En heldag med ledningsgruppen eller alla ledare för att sätta riktning, strategi och ram, följt av en halvdag för hela bolaget och en tvåtimmars för det ny uppstartade projektet. Alla drar i samma riktning vilket skapar synergier, mobiliserar hela verksamheten och optimerar vägen framåt, allt ifrån era unika förutsättningar. Synerier, unicitet, mobilserar och optimerar – Sumo helt enkelt!

”Hur gör vi nu?” banar väg för att alla tar sitt ansvar för att skapa en bra helhet. Ni är varandras arbetsmiljö, och med fokus, engagemang och glädje kommer ni så mycket längre.”Hur gör vi nu?” för företagen som vill skapa samsyn framåt och en genomtänkt plan. Fokuserat, lekfullt och engagerat!

Den tid som har passerat har format var och en av oss på olika sätt. När vi nu ska mötas igen kommer det inte att fungera att ta vid där vi slutade. Allt för mycket tid har passerat. Vi har, var och en av oss, gjort nya erfarenheter. De gör i sin tur att processer har startats inom oss vilka har format drömmar, önskemål och gjort tydligt vad man inte vill återgå till och kanske hur man vill ha det istället. Alla kommer tillbaka med en egen bild av hur man vill ha det. Det kan bädda för gnissel. Vi ger er istället möjligheten att kanalisera era tankar för att skapa tydlighet, samsyn och motivation.

 

Vaaoo!!! Detta var nycklarna vi letade efter. Det här är rätt väg. Ser fram emot nästa möte med teamet och implementera det vi lärt oss. Pepp att börja jobb på det här sättet.

Karin Trovedsson

VD

Att det finns möjligheter, det går att förbättra, det är jag som har ansvaret över mina val. Tacksamhet och hoppfullhet gentemot arbetsgivaren. Det är bra med att känna närhet till kollegor, att hitta en avgränsning mellan jobb och fritid och känna tacksamhet över det.

Lars Bundetorp

Avdelningschef

Workshop heldag

En heldag som ni lämnar med tryggheten i att ha en genomtänkt tydlig målbild och plan framåt. Enkelt, tydligt och engagerat är ni redo för nya utmaningar. Ni vet vad ni vill uppnå och hur ni ska fokusera i närtid. Vår framgångsrika och etablerade metodik skapar samsyn och ägandeskap i gruppen. Vi utgår från er verklighet, era styrkor, erfarenheter och utmaningar. Ni är experterna och vi leder er process i att hitta exakt rätt steg för er. Just därför blir resultaten så självklart logiska.

Dagen kommer att ge er en stark och tydlig samsyn kring vad ni som helhet ska fokusera på:

 • Vart ni vill komma och vad som är viktigt för att nå hela vägen fram.
 • Ni kommer att ha identifierat några tydliga strategiska steg på vägen dit
 • Och ännu tydligare konkreta aktiviteter att genomföra i närtid.

För vem?

Vår heldagsworkshop lämpar sig för ledningsgrupp alternativt ledarna i företaget i syfte att sätta en gemensam målbild och strategi framåt. Den skiljer sig från de våra två andra workshopparna genom att sätta ramen för resan framåt där de andra har fokus på hur vi tar oss i mål. En samsnackad ledning skapar trygghet och stabilitet bland medarbetare i tider av ovisshet.

Vår heldags workshop kan genomföras under en dag alternativt lunch till lunch med övernattning.

Pris

 •         36 700 kr upp till 9 deltagare
 •         43 700 kr för 10 – 24 deltagare
 •         50 700 kr för 25 – 50 deltagare

Workshop halvdag

En halvdag som leder till enighet, samsyn och gemenskap hos deltagarna. På ett inspirerande sätt skapas drivkraft och motivation för att enat möta nya utmaningar. Alla delar en tydlig bild av det här gör vi nu! Vi utgår från er övergripande målbild, strategi och värdegrund. Fokus kommer att ligga på hur ni konkret i handling gör för att tillsammans nå era mål. Varje deltagare kommer att förstå hur de bidrar till helheten dels genom arbete i grupp och dels individuellt fokusarbete.

Under våra timmar tillsammans kommer ni att:

 •  Definiera vad ni ska och inte ska göra.
 • Ta fram tydliga fokusområden med
  vad som är extra viktigt
 • Skapa gemensamma förhållningssätt
  framåt

För vem?

Vår halvdagsworkshop är ett perfekt sätt att gå från ord till handling. Fokus kommer att ligga på hur snarare än vad. Ni kan med fördel samla hela organisationen för att skapa momentum framåt. En förutsättning är att riktningen är tydlig, att ni har en målbild och strategi.

Pris:

 •         19 700 kr för upp till 9 deltagare
 •         24 700 kr för 10 – 24 deltagare
 •         29 700 kr för 24 – 50 deltagare

Workshop 2 timmar

Två timmar där vi varvar inspiration med lättare uppgifter både i grupp och individuellt. Här skapar vi samsyn och engagemang och går från hur gör vi nu till så här gör vi nu! Fokus är både delaktighet och ett tydligt ansvar för genomförandet. Ni lämnar workshoppen med en vilja att skapa struktur och strategier. En lust att vilja arbeta vidare med de nycklar ni nu har med er.

Under våra timmar tillsammans lägger vi fokus på:

 • Glädje, inspiration och framtidstro
 • Gemenskap – Vi känsla
 • Vi är i detta tillsammans, alla på sitt sätt
 • Tilltro, det kommer bli bra!

För vem?

Vår tvåtimmars workshop är för er som behöver fylla på med energi och få nycklar för hur ni ska jobba framåt tillsammans. Perfekt för dig som vill skapa en nyfikenhet för att fördjupa er vidare i mål- och strategiarbete. Hur man går från ord till handling.

Pris:

 •        12 700 kr upp till 9 deltagare
 •        16 700 kr för 10 – 24 deltagare
 •        24 700 kr för 25 – 50 deltagare

VÅR PROCESS

Kontakta oss på E-post eller telefon och berätta mer om vilken workshop ni funderar på.

Tillsammans stämmer vi av var ni står i ert nuläge, vilka behov och utmaningar ni har identifierat samt vilka resultat ni önskar uppnå inom ramen för vårt samarbete. Resultaten ligger därefter till grund för vår nöjd-kund-garanti.

Gemensamt sätter vi datum, plats och tidpunkt Vi ser till att vi har rätt kontaktpersoner hos er för att skapa en smidig process. Vi går igenom och signerar vårt avtal och fakturerar vår startavgift motsvarande 50% av det fasta workshop-priset.  (Önskar ni hjälp med att boka lokal? Läs mer nedan vilka övriga tjänster vi är behjälpliga med). 

Vi anpassar workshopens innehåll till era förutsättningar. Här bakar vi in allt ni redan har på plats såsom vision, strategi, nyckeltal, policys med mera.

Vid vår avstämning veckan före leverans går vi tillsammans igenom våra anpassningar av workshopen för att säkerställa att vi har gemensam målbild.

Dagen är här! Våra workshopledare guidar er genom workshopen och håller fokus på ert önskade resultat. Ni ska ha gått från ”Hur gör vi nu?” till ”Så här gör vi nu!”. Från frågetecken till utropstecken.

Utvärdering genomförs i direkt anslutning till workshopen, vi stannar gärna kvar en stund efter workshopen för att svara på frågor och tillsammans med era ansvariga summera insatsen.

Känn er trygg med vår Nöjdkundgaranti. Skulle ni mot förmodan uppleva att resultatet av arbetet inte ligger i linje med era förväntningar så kommer vi inte att fakturera de återstående 50% av arvodet.

Smarta tilläggstjänster

Formgivning av inbjudan

Särskilt framtagen arbetsbok från 177 kr styck

Kvällsaktivitet

Boka lokal med eller utan övernattning

Inspirations-
föreläsning

Sammanställa material från er workshop

Boka direkt eller kontakta oss för mer information.

Ring

031-778 70 12

E-post

contact@sumoteam.com

VÅRT ERBJUDANDE I KORTHET

UTVECKLING SKAPAR LÅNGSIKTIGHET

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.

Kontakta oss idag