MENTORSKAP

Ledningsstöd och personlig utveckling

Erfarna mentorer med hjärtat på rätt ställe.

Vårt mentorsprogram inleds med ett samtal för att diskutera vilka utmaningar du står inför. Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen, vilket är anledningen till detta inledande samtal. Vilka kompetenser och erfarenheter behöver din mentor ha? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för dynamik, kreativitet och en givande relation mellan dig som adept och din mentor? Självklart har vi alltid full diskretion. Därför har vi har en bred bas av duktiga och erfarna mentorer med olika bakgrund.

Står du kanske inför en ny stor utmaning? Eller funderar du på hur du ska ta din nuvarande situation vidare? Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Vi har flera seniora mentorer som med visdom och ett coachande förhållningssätt ger dig det stöd du behöver.

Välkommen med din förfrågan!

SKAFFA DIG EN MENTOR

Kompetens

Vi matchar dig med en mentor som kan utveckla din kompetens och stärka dig i din utveckling.

Utveckling

Personlig utveckling genom samtal. Möte IRL eller via Skype/Zoom.

Bollplank

Din mentor ger stöd och möjlighet att bolla idéer och utmaningar.

Nya perspektiv

Du kan få nya perspektiv och infallsvinklar till dina frågeställningar.

DET SUNDA MENTORSKAPET

Varför göra om andras misstag? Varför inte göra rätt direkt?. Att ta hjälp av en engagerad mentor ger dig som adept möjlighet att få ta del av erfarenhet och klokskap från erfarna personer.  Vi har en bred bas med mentorer med olika bakgrund redo att matchas med dig. Är du redo att skaffa dig nya perspektiv?

Kontakta oss