031-778 70 12 contact@sumoteam.com

COACHING

Sveriges främsta coachförmedling 2020

Coaching för framgång

Vi är en coachförmedling för privat såväl som offentlig sektor. Vi finns över hela Sverige och ser till att matcha rätt coach med rätt sammanhang. Vi coachar enligt ICF (International Coach federation) standarder och arbetar utifrån de ”11 kärnkompetenserna”. Våra seniora certifierade coacher skapar fokus, engagemang och glädje.

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och att få rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt inom allt från idrott till företagsledning och offentlig verksamhet. Coaching och det coachande förhållningssättet är många gånger en vital framgångsfaktor i en modern värld.

Välkommen med din förfrågan.

VÅR COACHING

Executive coaching

För styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar

Teamcoaching

Vi arbetar med att skapa en kraft i gruppen, att använda de olika medlemmarnas styrkor och potential på ett optimalt sätt för att nå framgång. Kombineras med fördel med Personprofil och teamanalyser

Coaching av chef

För chefer på alla nivåer i en organisation. Här finns ett ökat fokus på att leda andra, att få genomslagskraft i den egna gruppen.

Talangcoaching

Fokuserar på de identifierade talangerna i en organisation, för att säkra långsiktig gemensam utveckling i önskvärd riktning.

Coaching av individ

Med hjälp av coachningen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat resultat.

%

Vårt engagemang

OM COACHING

Coaching skapar fokus framåt och får rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt inom allt från idrott till företagsledning och offentlig verksamhet. Med hjälp av coachningen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat engagemang. Det ska vara lätt att göra rätt. Det blir roligare då. Goda resultat skapar arbetsglädje. Vi är Sveriges främsta coachförmedling 2020.

Kontakta oss