COACHING

Sveriges främsta coachförmedling 2021

Coaching för framgång

Vi är en coachförmedling för privat såväl som offentlig sektor. Vi finns över hela Sverige och ser till att matcha rätt coach med rätt sammanhang. Vi coachar enligt ICF (International Coach federation) standarder och arbetar utifrån de nya ”8 kärnkompetenserna”. Dessutom har vi skapat en egen 9:e ”guldkompetens. Våra seniora certifierade coacher skapar fokus, engagemang och glädje.

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och att få rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt inom allt från idrott till företagsledning och offentlig verksamhet. Coaching och det coachande förhållningssättet är många gånger en vital framgångsfaktor i en modern värld.

Välkommen med din förfrågan.

VÅR COACHING

Executive coaching

För styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar

Coaching av chef

För chefer på alla nivåer i en organisation. Här finns ett ökat fokus på att leda andra, att få genomslagskraft i den egna gruppen.

Coaching av individ

Med hjälp av coachningen maximeras klientens personliga och professionella potential vilket leder till ökad drivkraft och därmed ökat resultat.

Teamcoaching

Vi arbetar med att skapa en kraft i gruppen, att använda de olika medlemmarnas styrkor och potential på ett optimalt sätt för att nå framgång. Kombineras med fördel med Personprofil och teamanalyser

Talangcoaching

Fokuserar på de identifierade talangerna i en organisation, för att säkra långsiktig gemensam utveckling i önskvärd riktning.

” Det har varit toppen att bli coachad av Sumo Team! Coaching är verkligen vägen att gå. Det har hjälpt mig att tro på mig själv, att våga gå på mina känslor och att inte tveka. Det hjälper även till med strukturering. Vi fick oss ett riktigt uppåtsving efter coachingen!”

Caroline Wingdén

Helth Transformer, Allsports Wellness Center

”Coaching är ju allra mest en förtroendefråga och för min del stämde det väldigt bra med personkemin så trots få timmar fick jag ut en hel del av samtalen. Jag har framförallt börjat delegera mera och kunnat prioritera min fritid/familj högre, vilket ger en go känsla rent generellt!”

Jörgen Svensson

Ägare, Henåns Glas

” Coachingen med Sumo Team gjorde att vi som företagare kunde få möjlighet att till 100 % fokusera på vår egen verksamhet och inte bara på kundernas behov. Detta ledde till att vi med hjälp av coachen fick fördjupad insikt i vad vi måste ta tag i. Vi gjorde det – även om jobbiga beslut behövde fattas på vägen.”

Paula H Widén

Ägare, Widén Gården, Tanumshede