VÅRA TJÄNSTER

Coaching

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och att få rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt över hela världen.

 

Affärsutveckling

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.


Mentorskap

Det finns många intressenter som är intresserade av det arbete du som ledare utför; kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och styrelse med flera. Att som ledare ha ett extern bollplank, en mentor, som stöd har visat sig vara en framgångsfaktor med mycket positiva resultat.

HR

Vi kan allt inom HR och oavsett om du är på jakt efter en strategisk HR‑direktör med erfarenhet från internationella bolag och ledningsgruppsarbete, en mer operativ HR‑chef med spetskompetens inom arbetsrätt eller någon som är specialist på arbetsmiljö och lagar.

 

Våra utbildningar

I vårt systerbolag Sumo Growth Institute utbildar vi inom coaching, ledarskap, förändringsledning och säljande kommunikation.

Du kan läs mer här.

DET ÄR MÄNNISKORNA SOM GÖR SKILLADEN

Kontakta oss