031-778 70 12 contact@sumoteam.com

PRISLISTA 2019

Prislista coaching

Executive coaching
(Vänder sig till Styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar)
– Årsabonnemang: Från 26. 950 till 48.750 kr
– 5-paket: Från 11. 025 till 19.875 kr
– Enstaka samtal: Från 2.450 till 3.750 kr

Chefscoaching
(Till chefer och ledare på alla nivåer i en organisation)
– Årsabonnemang: Från 25. 500 till 39.750 kr
– 5-paket: Från 10. 250 till 16.750 kr
– Enstaka samtal: Från 2.275 till 3.500 kr

Coaching av ny chef
(För dig som för första gången går in i rollen som ledare)
– Årsabonnemang: Från 23. 650 till 35.750 kr
– 5-paket: Från 9.675 till 14.625 kr
– Enstaka samtal: Från 2.150 till 3.250 kr

Talangcoaching
(För de identifierade talangerna i en organisation. I syfte att säkra långsiktig gemensam utveckling.)
– Årsabonnemang:  Från  23.650 till 35.750 kr
– 5-paket: Från 9.625 till 14.625 kr
– Enstaka samtal: Från 2.150 till 3.250 k

Säljcoaching
(Coaching av enskild säljare)
– Årsabonnemang: Från 23. 650 till 35.750 kr
– 5-paket: Från 9.675 till 14.625 kr
– Enstaka samtal: Från 2.150 till 3.250 kr

Coaching av medarbetare
(ej chef)
– Årsabonnemang: Från 21.100 till 32.500 kr
– 5-paket: Från 8.950 till 13.750 kr
– Enstaka samtal: Från 1.850 till 2.850 kr

Mentorscoaching enligt ICF
– Individuell: 1.800 kr
– Triad/person: 1.200 kr
– För alla som har studerat vid Gothia Akademi utgår 20% rabatt

Prislista inhouse coach on demand

Inhouse coach on demand
(Coachen kommer till era lokaler och är på plats en halv/heldag)
På samma sätt som när en massör kommer till din arbetsplats är det istället en coach som kommer. Medarbetare kan boka tid och har även viss möjlighet till drop in. Kostnadseffektivt och lättillgängligt.
– Halvdag från 4900:-. Vi skräddarsyr en lösning som passar er inklusive möjlighet till bokning on line.

Prislista Mentorskap

– Årsabonnemang: Från 38.500 till 59.750 kr

– 5-paket: Från 15.750 till 24.625 kr

– Enstaka samtal: Från 3500 till 5.250 kr

Prislista inspirationsföreläsningar

Att få en dos inspiration kan göra gott för stunden. För oss är det viktigt att i allt vi gör skapa engagemang, glädje och fokus framåt, över tid. Det är helt enkelt inte tillräckligt utmanande att bara ge en dos inspiration för stunden. Av den anledningen skräddarsys inspirationsföreläsningarna till målgruppen och det övergripande målet. Alla deltagare ska få med sig något de kommer att kunna göra annorlunda redan när de går ut genom dörren, något som kommer att göra skillnad och vara viktigt, på riktigt! Inspirationsföreläsningar utförs både på engelska och svenska.

– Pris från 9 900 kr

Prislista analyser

Thomas International tillhandahåller verktyg som möjliggör modifiering av gruppers och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter

– Thomas personprofilanalys med återkoppling: 4.500 kr

– Thomas TST kapacitetstest med återkoppling: 5.350 kr

– Thomas 360 analys med återkoppling: 8.500 kr

– Thomas Team analys med återkoppling: 8.500 kr + 3.000 kr/deltagare

Prislista Konflikthantering/teamcoaching

– Fokusinsats ca 2 tim: 6.593 till 9.500 kr

– Halvdagsinsats ca 4 tim: 13.850 till 19.900 kr

– Heldagsinsats ca 8 tim: 25.500 till 36.500 kr

Prislista workshop

– Halvdagsworkshop ca 2-4 tim: från 13.850 till 19.900 kr

– Heldagsworkshop ca 8 tim: från 25.500 till 36.500 kr

Prislista ChangePro Simulation workshop

Ett av världens främsta verktyg avseende förändringsledning Change Pro Simulation.
Används av de största business schools i världen som INSEAD med flera.

– Halvdagsworkshop, 12-50 deltagare: från 37.500 kr

– Heldagsworkshop, 12-50 deltagare: från 52.500 kr

Prislista affärsutvecklingsuppdrag

Här finns möjlighet att betala timme för timme.
Vår erfarenhet är dock att bättre resultat nås med en fast prissättning baserat på de resultat som ska uppnås.

– En indikation på timarvode är  2.250 kr/tim – 3.750 kr/tim.

Det finstilta

– Bilersättning utanför stor- Göteborg tillkommer med 35:00 kr per mil. Eventuella övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.

– Alla priser är exklusive moms.

– Fakturering av coaching och mentorsskap sker i förskott.

– Vid coaching & mentorskap tillämpar vi en ombokningsavgift på 600:- om tiden ändras senare än 48 timmar före. Den tid vi reserverar för dig som klient är exklusiv. Om din bokade tid ändras så påverkar det många. Därför är vi tacksamma om du beaktar detta.

– Vid workshops och föreläsningar tillämpar vi en ombokningsavgift på 50% av arvodet om tiden ändras senare än 48 timmar före. Det arbete vi utför för er är exklusivt och våra förberedelser ingår i arvodet.

– Fakturering av föreläsningar/workshops och affärsutvecklingsuppdrag till fast pris, sker enligt följande: 50 % faktureras vid godkännande av offert, resterande 50% efter genomförandet.

– Fakturering av timarvode sker löpande den 15:e och den sista i varje månad.

– Betalningsvillkor 20 dagar netto, om inget annat överenskommes.

– Dessa priser gäller små och medelstora företag i Sverige. Större företag och organisationer samt internationella kunder enligt separat offert.

OM VÅRA PRISER

Vi kör med öppna priser och är transperenta för att du som kund ska kunna komma snabbare till beslut. Vi premierar långsiktiga samarbeten.

Kontakta oss