031-778 70 12 contact@sumoteam.com

VINNARE SÖKER VINNARE

Vi på Sumo Business Development AB är coacher och verksamhetskonsulter som stöttar bolag, organisationer och individer i deras utveckling. Vårt breda team av seniora och kompetenta konsulter över hela Sverige skapar trygghet för dig som kund i vår leverans.

Coaching

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och att få rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt över hela världen.

 

Affärsutveckling

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.


Mentorskap

Det finns många intressenter som är intresserade av det arbete du som ledare utför; kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och styrelse med flera. Att som ledare ha ett extern bollplank, en mentor, som stöd har visat sig vara en framgångsfaktor med mycket positiva resultat.

Mikael Vilkas

Mikael Vilkas

VD

Genom coaching, mentorskap och affärsutveckling, faciliterar vi er resa. Med oss i ert lag kommer er produktivitet, effektivitet och lönsamhet att öka  samtidigt som er personalomsättning och sjukfrånvaro minskar. En känsla av delaktighet, transparens och respekt kommer att skapa en mer stabil organisation, rustad för tillväxt. För bra för att vara sant? Testa oss!

%

Vårt engagemang

Vi  är måna om att ta uppdrag där vi verkligen kan göra skillnad på riktigt. Genom transparens, bra kommunikation och raka rör skapar vi tillsammans med dig förutsättningarna för framgång i varje specifikt upplägg. Vilken kund är du? Vi är Sumo Business Development , till din tjänst.

Anna Sanderoth Vilkas

Anna Sanderoth Vilkas

Senior Partner

Vi skapar motivation genom fokus, engagemang och glädje. Om det vore möjligt så skulle vi svinga ett trollspö över människor, företag & organisationer och befria dem från alla begränsande föreställningar, få dem att nå sin fulla potential. Men det kan vi inte göra, här fungerar inte magi. Det är människorna som gör skillnaden, och det är människornas engagemang som skapar framgången. Låt oss vara din guide på vägen.

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.

Kontakta oss idag