AFFÄRSUTVECKLING

Vi vill bli din strategiska tillväxtpartner

Affärsutveckling för hållbar framtid

Vi har en bred erfarenhet av strategisk affärsutveckling både nationellt och internationellt. Vi erbjuder våra kunder förmågan att ta fram hållbara affärsmodeller med praktiska metoder som kombinerar affärsanalys med produktiva workshops. I en föränderlig värld krävs ständig utveckling av dina förmågor att leda och utveckla i förändring. Så vi arbetar alltid med det coachande förhållningssättet och utgår från din verklighet. Vi kör inte med standardlösningar för dig som kund.

När ditt företag eller organisation står inför stora utmaningar kan det vara svårt att veta vilken väg som är rätt att gå. Vi är affärsstrategerna som hjälper alla typer verksamheter med att utvecklas och att nå framgång. Vi agerar i våra uppdrag för vår kund, både strategisk och taktisk. Målet är att du ska känna dig trygg i dina beslut och nå de resultat som du önskar.

Låter detta intressant? Kontakta oss idag!

VÅRT ERBJUDANDE I KORTHET

Styrning

Ägardirektiv, strategi, operativt arbete – gör tydligt vem som styr vad i bolagets olika roller.

Drivkraft

Skapar drivkraft och tydlighet med vision, mål och delmål.

Försäljning

Vässa din säljtratt genom bland annat positionering och segmentering.

Medarbetare

Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med hållbarhet i fokus.

Affärsidé och affärsplan

Från tanke till handling genom coaching och workshops med mera.

Förändringsledning

Höjer förändringskompetensen så att förändring blir avdramatiserat.

Arbetsmiljö

Öka din lönsamhet genom social och organisatorisk arbetsmiljö.

Konflikthantering

Vi erbjuder förhandlingsstöd och vid konflikthantering.

Strategi

Vi ser till att era  strategiska mål blir till daglig handling.

Företagskultur

Gör er företagskultur till en säljstrategi som ger ringar på vattnet.

Kommunikation

Vi tar fram kommunikationsstategier för lyckad implementering internt och externt.

Strategisk HR

För långsiktiga resultat och effekter med människa och affär i fokus.

UTVECKLING SKAPAR LÅNGSIKTIGHET

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.

Kontakta oss idag