Inom ramen för projektet Maritim Utveckling i Bohuslän beslutade man i 6 kommuner i Fyrbodal att testa Coaching som metodik för att skapa tillväxt för företag i regionen. Effekterna bland de 30 företag som deltog i testet är mycket stora och på rekordtid. Testet pågick under perioden april till maj i år. Utvärderingen gjordes i augusti. Resultatet som presenterades för häpna regionpolitiker ägde rum fredagen den 13 september på ett välbesökt möte i Kungshamn. Med på mötet var också flera av de entreprenörer som varit med i testet.

Sumo Team genomförde testet

”Trodde aldrig att jag skulle få höra kommunpolitiker lovorda coaching som metod så unisont, men det hände idag! De sa även att de NU såg coaching som ett potentiellt sätt att öka skatteintäkterna i kommunerna genom ökad tillväxt i företagen. De var mäkta imponerade av resultaten som uppnåtts på endast 5 timmar coaching per företag. Före mötet kände de inte till vad Katalyserande coaching® var säger Anna Sanderoth Vilkas, ansvarig hos leverantören Sumo Team som genomförde testet.”

Betydande resultat

Flera av entreprenörerna vittnade om att man tack vare coachen kunnat lyfta blicken och fokusera på det strategiska arbetet med sin verksamhet, istället för att fastna i det dagliga. Flera jämförde coachingen med att ”storstäda” hjärnan, få ändan ur vagnen, sätta fokus och skapa attraktiva målsättningar. Resultaten är betydande:

  • Indikationer på omsättningsökningar på mellan 30-40%
  • 5 nyanställningar (hittills, fler på gång)
  • Genomförda större investeringar för framtiden
  • Förbättrat hållbart leverne för entreprenörerna med mera.

Oberoende forskare

Renée Daun, Näringslivsutvecklare på Lysekils kommun presenterade under mötet den enkätutvärdering av testet som gjorts.  Oberoende forskaren Lena Johansson från Projekticum presenterade också sina slutsatser från de djupintervjuer hon genomfört med entreprenörerna.

Entreprenörerna vittnade bland annat om:

”Tänk om vi hade haft en coach när vi startade företaget, så mycket snabbare vi skulle ha kommit fram då.”

”Den största insikten var att jag måste frigöra mig, inte vara med och peta i allt, utan låta medarbetarna ta mer ansvar. Byta fokus och inte vara spindeln i nätet utan ha ett helikopterseende.”

”Jag har satt min plan nu, både den privata och den för jobbet. Jag vill vara en förebild och då måste man leva efter det. Istället för att fortsätta sväva på målet om när, så satte jag ett datum i maj.”

Coaching som metodik

Målgruppen var de företag som man i rollen som näringslivsutvecklare på kommunen ofta har svårt att nå ut till. De vill eller anser sig inte hinna ta del av regionens ordinarie utbud av rådgivning och stöd. Därför ville man testa något annat. Man resonerade att om företagen kan få stöd i sin närmiljö istället så skulle man få ett bättre resultat. Det här är entreprenörer som i vissa fall drivit sitt bolag i över 20 år och blivit lite hemmablinda. Varför inte testa coaching som metodik istället för rådgivning. Coaching visade sig vara precis det som den här kategorin entreprenörer efterfrågade. Via ett uppstartsmöte fick företrädare för coachföretaget träffa lejonparten av entreprenörerna för att kunna matcha rätt coach. De entreprenörer som inte kunde deltaga på ett uppstartsmöte blev intervjuade på telefon istället. Coachningen skedde oftast på eller i anslutning till entreprenörens verksamhet. I vissa fall skedde coaching även via telefon eller videolänk. Företagen hade från 1 till 44 anställda inom så vitt skilda branscher som bygg, hälsa, turism och fastighetsmäklare.

Fakta

Coaching är inte ett skyddat varumärke. Ordet coaching eller coach används flitigt idag. Det kan röra sig om en fotbollscoach, livscoach eller IT-coach. Med coaching inom ramen för detta test avser Katalyserande coaching® eller coaching enligt ICF (International Coach Federation). En samtalsmetodik och hantverk som utförs av utbildade diplomerade eller certifierade coacher med spetskompetens inom gebitet. Coaching är ett utmärkt sätt att öka träffsäkerheten av traditionell rådgivning. Läs mer om coaching här.

Vill du veta mer om testet och/eller coachning som metodik? Vänligen kontakta:

Anna Sanderoth Vilkas

ICF Master Certified Coach, Sumo Teamw

Tel. 031-77870 12  |  Mob. 072-160 50 65  |  anna@sumoteam.com 

Renée Daun

Näringslivsutvecklare

Avdelningen för hållbar utveckling, kommunstyrelseförvaltningen

www.lysekil.se/naringsliv-och-arbete

Tel. 0523-61 31 67  |  Mob. 072-146 64 54  |  renee.daun@lysekil.se 

Lena Johansson

lena@projekticum.se

Läs mer om ICF (International Coach Federation) här.

Läs mer om Katalyserande Coaching® här.