Sumo Teams Anna Sanderoth Vilkas har precis avslutat Coachboosten med företaget Point. Vi fick en pratstund med VD Anders Lindahl om deras upplevelse.

Hej Anders! Vill du berätta lite om vad Point gör?

– Vi arbetar med att ta fram kundinsikter genom att analyser data från undersökningar och från kundens befintliga data. Syftet är att utveckla tjänster och produkter så att de blir användarvänliga och vi tar fram svaren på hur det fungerar idag, vad tjänsterna har för brister och hur vi kan lösa det. Vi jobbar mycket med offentlig verksamhet och med aktörer inom hållbart samhällsbyggande såsom tex kollektivtrafiken.

– Vad låg bakom att ni vände er till oss på Sumo Team?

– Vi köpte Point förra året och har satt upp höga ambitioner för hur både organisationens kultur skall se ut samt hur det skall kännas för individerna att arbeta hos oss. Vi vill arbeta på ett sant och mänskligt sätt och kunna bygga på personernas styrkor, som de är. För att kunna nå dit behövde vi coachande hjälp.

– Ni har köpt Coachboosten och fått fem timmars coaching under en begränsad tid. Hur har ni upplevt det?

– Väldigt bra! Jag känner att värdet av detta är mycket mer än fem timmar. Timmarna har delats upp på ett sätt där vi kunnat fundera och implementera våra tips och stöd från Coachen, utvärdera dem och sedan träffat Coachen igen. Det har varit en process som gjort att vi redan nu kan praktisera detta.

– Vilka resultat har ni uppnått tack vare Coachboosten?

– Där det fanns utvecklingsmöjligheter har vi redan nu kunnat lösa det eller påbörjat en lösning. Vi har kunnat fortsätta dra i både de bra och dåliga aspekterna. Man får också möjlighet att titta in i sig själv och inse att man är en del av både det som funkar och det som behöver utvecklas.

– Tack för pratstunden Anders!