Samtliga av SumoTeams professionella coacher arbetar enligt ICF:s 8 kärnkompetenser och vår egen 9:e ”Guldkompetens”. Du kommer att få ta del av dessa i en serier filmer där våra coacher presenterar dessa riktlinjer. Detta är vår första film i en serie om 10.

ICF står för International Coach federation och är världens största branschorganisation för coacher. ICF arbetar med att sätta en hög etisk och professionell standard för coaching som hantverk. Kärnkompetenserna har tagits fram för att säkerställa kvalitet och trygghet för dig som klient. Läs mer om vår coaching här.