Om man ser på likheterna mellan coaching och mentorskap så innebär båda processer som gör det möjligt för personen att uppnå sin fulla potential och att utvecklas. I båda dessa fallen handlar det om att kunna lyssna och ställa rätt frågor.

Både coaching och mentorskap hjälper klienten att utforska behoven, motivationen, önskningarna, förmågorna och tankeprocesserna för att kunna göra varaktiga förändringar. Med dessa metoder använder du som coach speciella frågetekniker för att underlätta klientens egna tankar för att att hitta sina egna lösningar och handlingsplaner. .

Förhållningssätten ger klienten stöd i att sätta upp realistiska mål och att utvärdera stegen för att nå dit. Teknikerna att lyssna, observera och ställa fördjupande frågor för att förstå klientens situation används både i coaching och mentorskap. Båda metoderna uppmuntrar också till handling och personlig utveckling och stödjer klienten i att fortsättningsvis förbättra sina kompetenser. Man utvärderar sedan resultatet av processen och försäkrar sig om att klienten uppnått sina mål.

Både coaching och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling, (enligt flera undersökningar), men rätt förutsättningar måste finnas.

Vad är skillnaden?

En mentor kan arbeta med att förklara det interna spelet i en organisation, dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans utföra konkreta uppgifter. Om man är mentor för en ledare behöver man t.ex ha kunskaper om både ledarskap och organisationer för att skapa förtroende. Det är vanligt att man söker en mentor som har erfarenhet från ett specifikt område.

Du kan använda Coaching inom alla olika områden. Som coach behöver du därför inte ha specialistkompetens och kan därför möta sin klient inom bredare perspektiv och med en annan helhetssyn. Certifierade coacher är en garant för professionella processer.

Sumo Team har både coacher och mentorer som kan hjälpa dig framåt i din utveckling! Kontakta oss för mer info!