Sumo bistår företag och organisationer inom affärsutveckling, alltid med det coachande förhållningssättet i fokus. Sumo står för S (Synergier), U (Unicitet), M (Mobilisera) och O (Optimera). Affärsutveckling med hjälp av coaching är något som gör att du som ledare kan lyfta blicken och bli mer strategisk. Affärsutveckling är helt enkelt en möjlighet som skapar ökade chanser att ha en hållbar verksamhet över tid. Låt våra rutinerade affärsutvecklare stå till tjänst.

Coaching som metodik

När du väljer att använda en coach, eller affärscoach i samband med workshops, ledningsgruppsmöten eller individuellt skapar du fokus att se strategiskt på dina egna och era gemensamma utmaningar. Det är därför coaching ger er möjlighet att se nya lösningar bortom er dagliga verksamhet inom ramen för era målsättningar. Ni får helt enkelt möjlighet att lyfta blicken och storstäda hjärnan på ”gamla” redan tänkta tankar. Coaching som metodik har som målsättning att skapa nya kreativa tankar och skapa fokus framåt.

Affärsutveckling i stort som smått

Med Affärsutveckling menas vanligtvis utvecklingen av en organisations affärsdrivande verksamhet eller verksamheter och dess olika delar samt processer:

Affärsutvecklaren berör bland annat:

  • Vision
  • Affärsmodell
  • Affärsidé
  • Väderingar

Att som en del i att skapa en viktigt styrdokument för framtiden i både ett långt och kort perspektiv är ofta gruppcoaching en vinnande modell. Med den kraftfulla affärsplanen i sikte skapas gemensamt en samsyn kring de viktigaste stegen att ta för en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Vi på Sumo kan bistå i alla processer som behövs för att skapa bra förutsättningar för er affärsutveckling. Hör av dig till oss för mer information om hur våra affärsutvecklare kan skapa fokus, engagemang och glädje för en hållbarare frama

10 bra tips för framgångsrika affärsutvecklare

Så här kan du ta din verksamhet till nästa nivå:

1. Kontakta dina kunder och samarbetspartners samt leverantörer regelbundet och samla på dig feedback om vad de tycker om er produkter och tjänster. Detta ger värdefulla insikter som du kan använda för att utveckla din verksamhet . Du visar samtidigt att du verkligen bryr dig. Kör gärna om möjligt en kombination av personliga besök, telefonsamtal och e-post. Undvik om möjligt att använda digitala lösningar. Den personliga kontakten är alltid viktigast. Faktum är att många kunder verkligen vill dela med sig av sina upplevelser och kunskaper i syfte att göra dig till en ännu bättre leverantör. Därför att smarta kunder vet att man aldrig är bättre än den kvalitet som ens egna leverantörer levererar.

2. Använd dina medarbetare om du har personal. Affärsutveckling fungerar som bäst när den sker i samarbete med dina medarbetare.
De känner ju din verksamhet väl och kan ge andra perspektiv.

3. Brainstorming är ett sätt att involvera medarbetare där ni tillsammans får fram de bästa idéerna. Tänk på att inte såga någons idé och låt alla komma till tals. Varför inte bjuda in kunder med som du har en bra kontakt med? Här är praktiska tips inför en brainstorming.

4. Bjud in till workshops, luncher, mässor, föreläsningar och så vidare. Allt för att knyta dina kunder, partners och leverantörer närmare. På så sätt kan ni på ett naturligt sätt utbyta erfarenheter och få tips som kan ligga till underlag för företagets utveckling.

5. Se till att skapa en bra och erfaren styrelsegrupp. Smart styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett företag som leder på marknaden och ett annat som går under.

6. Advisoryboard är ett annat sätt att få in nya idéer och erfarenhet utifrån. Detta kan vara ett alternativ till en styrelse eller ett komplement, det ena utesluter inte det andra.

7. Använd den teknik som finns. Det rör på sig snabbt i teknikens värld och på Internet och nya trendiga ord och fraser som ”marketing automation”, ”content marketing”, ”conversion rate”, etc är inte bara tillfälliga modeord. Många av dem ger efter implementering riktiga resultat och kan starkt påverka ett företags försäljning. Att mäta, utvärdera resultat och sedan justera och förbättra är nyckeln, små steg i rätt riktning.

8. Sociala medier är idag självklart, särskilt för den yngre generationen. Kundtjänst och feedback går snabbt och enkelt och direktkontakt med företagets följare/kunder är uppskattat. Facebook är en de mest självklara plattformarna för de flesta företag som det ser ut idag, men det kan ändras framöver.

9. Raka puckar och ärlighet uppskattar alla. Kan du i din roll som affärsutvecklare inte leverera något eller vet ett svar, berätta det. Ska du återkomma med mejl eller på telefon en tid eller ett visst datum, se till att göra det. Alla dessa ”små” saker, är skillnaden mellan det mediokra företaget och det som kunderna aldrig lämnar.

10. Anställ rätt personer. Fel medarbetare kostar inte bara tiden för rekrytering och upplärning, de kan även skapa oro och påverka dynamiken i hela organisationen. Att rekrytera rätt är dock inte lätt. Läs på eller ta in experthjälp.

Läs mer om hur vi arbetar med affärsutveckling här.

Kontakta oss här! Så berättar vi mer om hur vi på Sumo kan bistå med vår kompetens.