Case_Sumoteam

Case

Business redesign project #1

Problem: Implementering av helt nya affärsprocesser parallellt med ett nytt gemensamt affärssystem (ERP) för olika bolag i flera europiska länder.

Lösning: Utgå ifrån varje bolags unika förutsättningar, skapa en förändringsvision i linje med de övergripande strategierna. Identifiera, adressera och överbrygga skillnader mellan det nuvarande och det kommande. Utse och utbilda Change Agents för att stötta kollegor i vardagen.


Business redesign project #2

Problem: Ny gemensam ledning för olika bolag med olika verksamheter, identiteter och kulturer med en geografisk representation på flera platser i Sverige. Utmaningen var att få alla att dra åt samma håll.

Lösning: Framtagande en genuin vision, med mission, värderingar, nyckeltal och strategier. Genomförande av aktiviteter där ansvar för att bära visionen fördes ut till alla medarbetare och hölls kvar. Andra intressenter såsom kunder och leverantörer involverades i möjliggörandet av visionen.

 

Stena Sfären:

Concordia Maritime, Stena Fastigheter, Northern Marine Management, Stena Bulk, Stena Metall, Stena RoRo, Stena Line och Adactum

Problem: Att öka kännedomen om Stena som koncern i Stockholms- och Östersjöområdet och samtidigt öka intresset för noterade Concordia Maritime på kapitalmarknaden.

Lösning: Att med namngivningen av tankfartyget Stena Primorsk som central del skapa ett företagsevenemang i olika delar. Resultatet blev ett kapitalmarknadsseminarium på Hilton Slussen med Bianca Jagger och Dr Martin Stopford som huvudtalare, namngivning av tankfartyg med Drottning Silvia som gudmor, galamiddag med kända artister, familjedag på skeppsbrokajen där antalet besökare uppskattades av Stockholmspolisen till ca 40 000.  Taxi Göteborg


Problem: Taxi Göteborgs fordon kopieras utseendemässigt av ”friåkare” som tar körningar via renommésnyltning.

Lösning: Skapandet av tilläggsdekor till befintlig bildekor.
Resultatet blev ”Gubben” som pryder alla fordon idag tillsammans med texten, Originalet sedan 1922. Stämning i marknadsdomstolen för varumärkesintrång, internkommunikation, extern kommunikation etc.