031-778 70 12 contact@sumoteam.com

Testa oss

Få en timmas fri konsultation

Tjänster

Det vi gör bäst

Vi på Sumo Business Development AB är coacher och verksamhetskonsulter som stöttar bolag, organisationer och individer i deras utveckling. Vårt breda team av seniora och kompetenta konsulter över hela Sverige skapar trygghet för dig som kund i vår leverans.

Affärsutveckling

Låt oss vara behjälpliga med att öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vi ser till att det blir tydligare vart ni är på väg och vad som gör just er unika. Vi lägger fokus på er samlade kompetens och hur den kan användas på bästa sätt. Låt verksamhet och medarbetare utvecklas tillsammans.

Coaching

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och att få rätt saker att hända i rätt ordning. Metodiken används framgångsrikt inom allt från idrott till företagsledning och offentlig verksamhet.

Mentorskap

Det finns många intressenter som är intresserade av det arbete du som ledare utför; kunder, medarbetare, samarbetspartners, ägare och styrelse med flera. Att som ledare ha ett extern bollplank, en mentor, som stöd har visat sig vara en framgångsfaktor med mycket positiva resultat.

Anna Sanderoth Vilkas
Senior partner

Mikael Vilkas
VD

Vårt mål

Ditt resultat

Vi  är måna om att ta uppdrag där vi verkligen kan göra skillnad på riktigt. Genom transparens, bra kommunikation och raka rör skapar vi tillsammans med dig förutsättningarna för framgång i varje specifikt upplägg. Vilken kund är du? Vi är Sumo Business Development , till din tjänst.

Vårt

Engagemang

%

Sagt

Om oss

Vi samarbetar kontinuerligt med vännerna på Sumo. Vi använder deras kompetens inom allt från att ta fram våra värderingar och leda arbetet kring vår affärsutveckling till att stödja ledningsgruppen i sitt arbete. Sumos breda erfarenhet från ett företags olika utvecklingsstadier är en stor tillgång för oss. Sumo är vår strategiska tillväxtpartner.

Patrik Wadenhed

VD, EMS Group AB Stockholm

 

”You can never hide a hit”

David Howells PWL London

Kontakta oss idag

Godkännande

11 + 14 =

Sumo Business Development AB
031-778 70 12
contact@sumoteam.com